O sbírce

Budovu Arcibiskupského gymnázia nechaly postavit Školské sestry sv. Františka v roce 1938. Jednou ji zabavil wehrmacht, potom komunisté. Podruhé navrácena byla až po roce 1990. To se podepsalo na stavu budovy, do jejíž údržby bylo potřeba výrazně investovat. V posledních letech se dočkala výměny některých oken vnějšího pláště, instalace nové kotelny i opravy vchodu a vnější fasády. Arcibiskupství pražské zřídilo Nadaci sv. Ludmily a vložilo do ní prostředky, za které byla budova v roce 2023 od Školských sester zakoupena. Otevřelo tím cestu ke kompletní rekonstrukci budovy AG, aby mohla nadále sloužit jako zázemí a prostor pro kvalitní vzdělávání odpovídající standardům 21. století.

Co nás v rámci rekonstrukce čeká?

Účelem modernizace je zajistit hygienické a bezpečnostní standardy, které se v uplynulých letech změnily. Významnou součástí projektu bude také vytvoření bezbariérového přístupu do celé budovy gymnázia.

První fáze rozsáhlé rekonstrukce započne v létě 2024 a plánuje se do konce roku 2026. Kompletní obnovou projdou rozvody elektřiny, vody a konektivita. Bude vyměněna i část osvětlení, začne se pracovat na akustice. Dále v budově proběhne úprava vybraných prostor školy, například některých laboratoří nebo tělocvičny.

V druhé etapě se má primárně řešit energetická úspornost budovy. Škola by se tak dočkala zateplení a fasády vnitrobloku, výměny zbývajících oken, úprav v cirkulaci vzduchu, dále nové střechy, otopné soustavy, dokončení osvětlení a akustiky.

Proč veřejná sbírka?

Arcibiskupství pražské bude jednotlivé fáze rekonstrukce budovy postupně financovat, a to primárně z prostředků získaných Nadací sv. Ludmily. Arcibiskupství nadaci založilo za účelem ekonomické podpory církevního školství a vyčlenilo do ní soubor majetku. Z financí získaných od arcibiskupství zakoupila nadace taktéž budovu našeho gymnázia, která již zůstane v jejím majetku a bude tak vždy sloužit potřebám církevního vzdělávání. Další investice do církevního školství – tedy včetně projektu rekonstrukce naší školy – budou nyní financovány z výnosů nadace.

Pro realizaci první fáze rekonstrukce a modernizace gymnázia je potřeba finančních prostředků ve výši 120 milionů korun. Arcibiskupství pražské vyčlenilo pro tento účel skrze nadaci peněžní prostředky ve výši 70 milionů korun. První etapa je zároveň spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřeného na rozvoj vzdělávací infrastruktury (IROP), kde se dosáhlo na 50 milionů korun. Grant se vztahuje na stavební náklady, ale nezahrnuje například vybavení v podobě nábytku, výukových pomůcek, kancelářských židlí a celkového rozvoje vybavení školy.

Z finančních prostředků mimo grant budou provedeny práce související s kolaudací vedlejší stavby a s rozdělením budovy. To se týká požárního schodiště, s nímž se musí předělat i toalety na všech patrech, ale také opravy tělocvičny a vzduchotechniky. Tam poputují prostředky vložené do nadace.

Zbývají náklady na opravu otevírání kopule, zatékající střechu, opravu vstupních dveří, vymalování prostor školy, vybavení učeben závěsy nebo opravy lavic a židlí odhaduje se 55 milionů korun. Na tyto prostředky vyhlásila Nadace sv. Ludmily veřejnou sbírku. Do té mohou transparentním způsobem přispívat svými dary také podporovatelé z řad veřejnosti a institucí. Našemu gymnáziu teď nejvíce pomůže, když na modernizaci přispějete i vy.

Jak bude naše škola vypadat?