O škole

Budovu současného Arcibiskupského gymnázia nechala v roce 1938 postavit kongregace Školských sester sv. Františka, jíž patří i sousední Křesťanský domov mládeže. V roce 1942 budovu zabral wehrmacht, v roce 1949 ji pro změnu zabavili komunisté. Podruhé navrácena byla až po roce 1990. V roce 2023 ji zakoupila Nadace sv. Ludmily, za níž stojí Arcibiskupství pražské.

Arcibiskupské gymnázium současnosti patří mezi šestnáct škol a školských zařízení v pražské arcidiecézi, jejichž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Činnost gymnázia byla obnovena v roce 1991 a volně navazuje na tradici renomovaného předválečného Arcibiskupského gymnazia, které zahájilo svou činnost v roce 1913. Zachovává si důraz na slušnost, charakter a zásadovost. Přirozeně je snoubí s otevřeností k poznávání, k tvořivosti a k aktivnímu postoji k současnému dění.

Koncepce školy

Arcibiskupské gymnázium je osmileté církevní gymnázium. Cílem AG je poskytovat nadstandardní kvalitu vzdělání a zároveň zajišťovat našim studentům svobodný a bezpečný prostor pro jejich osobní rozvoj, bez ohledu na vyznání či socioekonomické podmínky. Studium všech předmětů vychází ze společných východisek, která jsou popsána ve školním vzdělávacím programu Osm svobodných umění.

Gymnázium má 17 tříd po přibližně 30 žácích, celkem školu navštěvuje více než 500 studentů. Učitelský kolektiv tvoří tým přibližně 70 pedagogů. Při AG funguje také Školní klub a středisko volného času Dům dětí a mládeže. Děti tak mohou snadno volit řadu různých kroužků.

Vyučují se předměty humanitní, přírodovědné a samozřejmě cizí jazyky. Absolventi AG pokračují ve studiu na vysokých školách, a to na fakultách nejrůznějších zaměření v České republice i v zahraničí.

Funkcionalistický klenot Prahy

Ve své době budova gymnázia představovala vrchol funkcionalismu a řada firem si považovala za čest se zapojit do výstavby i technologických prací. Budovu gymnázia snadno rozpoznáte podle oblého průčelí na rohu náměstí Míru a Korunní ulice. S ohledem na styl je charakteristicky jednoduché, se zajímavým vstupem. Dům korunuje astronomická kopule.

Důmyslný vzduchotechnický systémem původně větral a vytápěl podzemní tělocvičnu, aulu i další prostory. Zajímavě řešené byly i vějířovitě se rozevírající místnosti ve všech patrech oblého nároží nebo třeba horní podlaží s lodžiemi po obou stranách budovy, které byly dříve obytnými prostory.

Během dekád komunismu byla budova silně zanedbávána a také si prošla řadou necitlivých úprav, kterými byly například vnitřní instalace za hliníkovými podhledy, kovové vstupní dveře, zrušení francouzských oken, poškozené parketové podlahy a mnohé další.

Přesto si zachovává své genius loci a po jejích schodech denně procházejí ti, pro které byla vystavěna. S vaší pomocí školu připravíme na další století.

Fotogalerie školy